Tuesday, November 7, 2006

Việt nhân ca越人歌
今夕何夕兮?
搴舟中流,
今日何日兮?
得與王子同舟。
蒙羞被好兮,
不訾詬恥。
心幾煩而不絕兮,
得知王子。
山有木兮木有枝,
心悅君兮君不知。

Kim tịch hà tịch hề, 
Khiên chu trung lưu 
Kim nhật hà nhật hề, 
đắc dữ vương tử đồng chu 
Mông tu bị hảo hề, 
Bất tư cấu sỉ 
Tâm cơ kỷ phiền nhi bất tuyệt hề, 
Đắc tri vương tử 
Sơn hữu mộc hề, 
Mộc hữu chi 
Tâm duyệt quân hề, 
Quân bất tri…

Núi có cây chừ, cây có cành. Lòng mến chàng chừ, chàng có hay…

Khi Thanh Nữ hát câu này, độc đã công tâm.

Nghe tiếng hát của nàng, tưởng như nghe một trái tim thanh khiết đang thổn thức vì không được đáp đền xứng đáng.

Nghe tiếng hát của nàng, giữa lời ca là một dòng máu đổ, giữa thương yêu là biết mấy nghẹn ngào. Chỉ bởi một khúc ca, máu nhuộm hồng tịch mịch.

“Ngã tưởng nhượng tha tri đạo, tức sử thế giới thượng sở hữu đô phao khí tha, ngã bất cối, ái tình bất cối!”.

Thiếp muốn chàng biết rằng, cho dù cả thế giới này có lãng quên chàng, thiếp không quên, ái tình không quên.

Nàng sống là như thế, và chết là như thế. Như khúc Việt nhân ca.


Saturday, November 4, 2006

Dạ Yến chủ đề khúc只为一支歌
血染红寂寞
只为一场梦
摔碎了山河
只为一颗心
爱到分离才相遇
只为一滴泪
模糊了恩仇

我用所有报答爱
你却不回来
岁月……从此一刀两段
永不见风雨
风雨……风雨……

只为一支歌
血染红寂寞
只为一场梦
摔碎了山河
只为一颗心
爱到分离才相遇
只为一滴泪
模糊了恩仇

我用所有报答爱
你却不回来
岁月……从此一刀两段
永不见风雨
风雨……风雨……Chỉ vị nhất chi ca 
Huyết nhiễm hồng tịch mịch 
Chỉ vị nhất trường mộng 
Suất toái liễu sơn hà 
Chỉ vị nhất khoả tâm 
Ái đáo phân ly tài tương ngộ 
Chỉ vị nhất trích lệ 
Mô hồ liễu ân cừu

Ngã dụng sở hữu báo đáp ái 
Nhĩ khước bất hồi lai 
Tuế nguyệt tòng thử nhất đao lưỡng đoạn 
Vĩnh bất kiến phong vũ 
Phong vũ… phong vũ…


Chỉ bởi một khúc ca 
Máu nhuộm hồng tịch mịch 
Chỉ vì một cơn mộng 
Tan nát cả sơn hà 
Chỉ bởi một trái tim 
Yêu tới phân ly thành tương ngộ 
Chỉ vì một giọt lệ 
Phai mờ hết ân cừu 

Ta đem tất cả báo đáp tình yêu 
Người vẫn không trở lại 
Tháng năm từ ấy một đao đoạn tuyệt 
Vĩnh viễn không còn thấy gió mưa… 
Gió mưa… gió mưa…