Saturday, November 4, 2006

Dạ Yến chủ đề khúc只为一支歌
血染红寂寞
只为一场梦
摔碎了山河
只为一颗心
爱到分离才相遇
只为一滴泪
模糊了恩仇

我用所有报答爱
你却不回来
岁月……从此一刀两段
永不见风雨
风雨……风雨……

只为一支歌
血染红寂寞
只为一场梦
摔碎了山河
只为一颗心
爱到分离才相遇
只为一滴泪
模糊了恩仇

我用所有报答爱
你却不回来
岁月……从此一刀两段
永不见风雨
风雨……风雨……Chỉ vị nhất chi ca 
Huyết nhiễm hồng tịch mịch 
Chỉ vị nhất trường mộng 
Suất toái liễu sơn hà 
Chỉ vị nhất khoả tâm 
Ái đáo phân ly tài tương ngộ 
Chỉ vị nhất trích lệ 
Mô hồ liễu ân cừu

Ngã dụng sở hữu báo đáp ái 
Nhĩ khước bất hồi lai 
Tuế nguyệt tòng thử nhất đao lưỡng đoạn 
Vĩnh bất kiến phong vũ 
Phong vũ… phong vũ…


Chỉ bởi một khúc ca 
Máu nhuộm hồng tịch mịch 
Chỉ vì một cơn mộng 
Tan nát cả sơn hà 
Chỉ bởi một trái tim 
Yêu tới phân ly thành tương ngộ 
Chỉ vì một giọt lệ 
Phai mờ hết ân cừu 

Ta đem tất cả báo đáp tình yêu 
Người vẫn không trở lại 
Tháng năm từ ấy một đao đoạn tuyệt 
Vĩnh viễn không còn thấy gió mưa… 
Gió mưa… gió mưa…


No comments:

Post a Comment